Home contact

Contact

Particulier: ontvanger van documenten

Zoomit is een gratis dienst in de Internet en Mobile applicatie van uw bank en stelt de documenten ter beschikking die door uw verzender worden doorgestuurd. Zoomit heeft geen toegang tot deze documenten en beslist niet wat er gestuurd wordt noch aan wie.

Daarom is het aangewezen om bij eventuele vragen contact op te nemen met uw bank of de verzender van uw documenten. Zij beschikken over de nodige informatie om u verder te helpen.

Bekijk onze artikelen op onze Hulp pagina's:

Contacteer uw de verzender indien ...

Contacteer uw bank indien ....

Zelfstandigen en bedrijven

U wenst facturen te ontvangen of te verzenden via Zoomit?
U wenst loonbrieven te verzenden via Zoomit?

Raadpleeg dan Zoomit voor zelfstandigen en bedrijven.