Home FAQ


Status Zoomit services

Met onze interventies willen wij Zoomit continu verbeteren met extra functionaliteiten en nog meer gebruiksgemak. Uiteraard willen de impact van de interventies minimaliseren. Daarom zijn ze zoveel mogelijk ’s nachts en in het weekend gepland.

 

Laatste verbeteringen

Nieuwe verzenders automatisch aanvaarden

Sinds mei 2018. De gebruiker heeft nu de mogelijkheid om nieuwe verzenders automatisch te aanvaarden. Dankzij deze nieuwe functie dienen nieuwe verzenders niet meer manueel aanvaard te worden,  u kan Zoomit instellen dat deze automatisch worden aanvaardt. De gebruiker kan op elk moment deze functionaliteit weer uitschakelen. Het blijft steeds mogelijk een verzender te weigeren (manueel).

Verberg Afzender

Sinds december 2017. De gebruiker heeft nu de mogelijkheid om een verzender die hij heeft geweigered te verbergen. Dankzij deze nieuwe functie is de geweigerde verzender niet langer zichtbaar in het scherm "Verzenders" en zijn er geen documenten van deze geweigerde verzender zichtbaar in het scherm "Documenten". De gebruiker kan op elk moment kiezen om een verborgen verzender opnieuw weer te geven.

Responsive design

Sinds oktober 2017. Deze nieuwe functie is erop gericht om webpagina’s af te stemmen op de grootte van het scherm of de webbrowser waarmee u kijkt. De Zoomit-pagina's zijn nu responsief zodat alle functionaliteiten die aan de gebruiker worden aangeboden nu worden ondersteund op alle soorten apparaten (computer, tablet, smartphone).

FAQ Zoomit

1. De werking van Zoomit
1.1. Wat is Zoomit?

Zoomit is een gratis dienst in Internet en Mobile Banking waarmee u documenten zoals facturen, creditnota’s en loonbrieven snel en gemakkelijk afhandelt. U beslist zelf wanneer u betaalt en verliest minder tijd met geldzaken. U bent verlost van paperassen en helpt het milieu een handje.

1.2. Hoe werkt Zoomit?
 1. U ontvangt een bericht per e-mail wanneer een nieuw document beschikbaar is in de Zoomit-rubriek van uw Internet of Mobile Banking.
 2. Uw document ziet er net zo uit als de papieren versie en bevat dezelfde informatie. U kan een factuur met enkele muisklikken goedkeuren en betalen. Overtypen van betalingen hoeft niet meer, het overschrijvingsformulier is vooraf ingevuld.
 3. Bent u de betaling vergeten, dan krijgt u enkele dagen voor de uiterste betaaldatum nog een herinnering via e-mail. Zo vermijdt u administratiekosten of de onderbreking van de dienstverlening door uw leveranciers wegens late betaling.
1.3. Zijn er kosten verbonden aan Zoomit?

Zoomit is een gratis dienst in Internet en Mobile Banking. Er zijn geen kosten aan verbonden.

2. Starten-stoppen met Zoomit & Verzenders aanvaarden-weigeren
2.1. Inschrijven voor Zoomit

Zoomit is een gratis dienst in uw Internet en Mobile Banking, inschrijven of activeren is niet nodig. 
Starten met Zoomit is dan ook zeer eenvoudig: Start Internet of Mobile Banking en ga naar de Zoomit-rubriek. Daarna verschijnt de lijst met beschikbare documenten voor dat rekeningnummer. Indien de lijst met beschikbare documenten leeg is, dan zijn er momenteel geen verzenders die u documenten aanbieden in Zoomit.

2.2. Uitschrijven voor Zoomit

Zoomit is een standaarddienst in Internet en Mobile Banking. Zoomit (het logo en de bijbehorende schermen) kunt u niet verwijderen. De Zoomit-dienst is uitdrukkelijk opgenomen in de Algemene voorwaarden voor het gebruik van Internet en Mobile Banking van uw bank.
Iedere deelnemende zender kan u voorstellen om documenten te ontvangen via Zoomit. U kunt deze uitnodigingen niet afzetten. Als klant beslist u natuurlijk steeds zelf om op dat aanbod in te gaan en uw documenten voortaan via Zoomit te ontvangen.

De vuistregel:

 • De verzender beslist om documenten aan te bieden, of niet
 • De klant beslist om te ontvangen, of niet
2.3. Eén verzender aanvaarden

Het zijn de verzenders van facturen en loonbrieven die beslissen om u documenten aan te bieden in Zoomit. U hoeft dus zelf niets aan te vragen. U moet wel per zender bevestigen dat u op zijn/haar aanbod ingaat en u zijn documenten voortaan via Zoomit wil ontvangen.

De vuistregel:

 • De verzender beslist om documenten aan te bieden, of niet
 • De klant beslist om te ontvangen, of niet

Ga als volgt te werk om een verzender te aanvaarden:

1. Start Internet Banking en ga naar de Zoomit-rubriek.
2. Open een willekeurig document.
3. Klik dan bovenaan op Verzenders.
 

4. Selecteer de verzender die u wilt aanvaarden.
5. Kies Toevoegen rechts op het scherm.


6. Bevestig uw keuze. U krijgt onmiddellijk toegang tot de beschikbare documenten.

Uitzondering: Er zijn verzenders (waaronder Proximus) die verwachten dat u zelf een aanvraag indient om uw documenten via Zoomit te ontvangen. Vindt u geen documenten terug in Zoomit voor een verzender die vermeld staat op de Zoomit-site? Neem dan contact met deze verzender. Enkel de verzender kan u bevestigen of hij een document heeft aangeboden in Zoomit of op een andere manier stuurt zoals bijvoorbeeld papier.

2.4. Nieuwe verzenders automatisch aanvaarden

In het Zoomit-instellingenscherm* kunt u uw voorkeur aangeven om automatisch nieuwe verzenders te aanvaarden.

Door de voorkeur om verzenders automatisch te aanvaarden te activeren, hoeft u niet langer nieuwe verzenders handmatig te aanvaarden. De aanvaarding gebeurt automatisch zodra een verzender u een nieuw document biedt via Zoomit (facturen, salarisstroken, ...).
U wordt per e-mail op de hoogte gebracht telkens wanneer een nieuwe verzender aan uw Zoomit is toegevoegd.

U kunt nog steeds een verzender weigeren als u zijn documenten niet via Zoomit wenst te ontvangen of u kunt deze voorkeursinstelling op elk gewenst moment verwijderen om terug te gaan naar de manuele aanvaarding van een verzender.

* Als u Zoomit via meerdere banken gebruikt, vergeet dan niet om deze voorkeur in te stellen voor elk van uw banken.

2.5. Meerdere verzenders tegelijkertijd aanvaarden

Zodra u één verzender wenst te aanvaarden, toont Zoomit u een overzicht met alle beschikbare verzenders in Zoomit die u een document aanbieden. In één klik kan u ze allemaal aanvaarden.

Alle beschikbare verzenders zijn op voorhand aangevinkt. Als u één van de verzenders niet wilt aanvaarden, kan u het vinkje voor de betreffende verzender steeds verwijderen.

Nb: Dit scherm verschijnt na het klikken op “ik aanvaard de bovenstaande verzenders”

Opgelet:

 • Het gaat enkel om verzenders die facturen aanbieden (geen loonbrieven en dergelijke).
 • De mobiele banktoepassingen die Zoomit al geïntegreerd hebben laten nog niet toe om meerdere verzenders tegelijkertijd te aanvaarden.
2.6. Verzenders weigeren

Een zender die u toegevoegd hebt in Zoomit kunt u op ieder ogenblik ook terug verwijderen. Ga als volgt te werk:

1. Start Internet Banking en ga naar de Zoomit-rubriek.
2. Open een willekeurig document.
3. Klik dan bovenaan op Verzenders.

4. Selecteer de verzender die u wilt verwijderen.
5. Kies Verzender weigeren rechts op het scherm.


6. Bevestig uw keuze. uw aanvraag wordt doorgegeven aan de verzender.

U moet de stappen 4 tem 6 herhalen voor elke zender die u wilt verwijderen.


Opgelet:

 • Zoomit is slechts een postbode en beslist niet wat er gestuurd wordt noch aan wie.
 • Uw verzoek om de documenten niet langer via Zoomit te ontvangen moet verwerkt worden door de verzender. Hij zal een ander afleveringskanaal voorstellen.
 • Ook al hebt u de verzender verwijderd uit Zoomit dan kunt u in de toekomst nieuwe uitnodigingen ontvangen van deze zender om Zoomit te gebruiken. Het staat u steeds vrij om daar op in te gaan of niet.
 • Wanneer u een zender verwijderd hebt uit Zoomit kunnen noch uzelf noch de andere gebruikers in uw Internet Banking-abonnement de documenten van deze verzender nog raadplegen. Bewaar dus steeds alle documenten van een verzender alvorens deze te verwijderen. Zie FAQ Documenten bewaren en archiveren.
2.7. Verbergen van een geweigerde verzender

Verbergen van een geweigerde verzender

Nadat u de procedure "weiger een verzender", heeft uitgevoerd blijft u op het scherm Verzenders. Selecteer in het linkse deel van het scherm de geweigerde verzender welke u wenst te verbergen.

Klik op Verbergen in het rechter deel van het scherm.

De verzender is nu verborgen. U krijgt een bevestiging dat u deze verzender en de bijhorende documenten niet meer zult zien.
Aan de linker zijde van het scherm verschijnen twee nieuwe menu’s: Zichtbare verzenders en Verborgen verzenders
Deze menu’s laten u toe uw Zichtbare verzenders en Verborgen verzenders te bekijken en beheren.

Zichtbaar maken van een verzender

U kan op elk moment kiezen een verborgen verzender terug zichtbaar te maken (zolang de bewaarperiode van het document van die afzender niet wordt overschreden)

Ga naar de sectie Verzenders

 

Selecteer in het linkse deel van het scherm de verborgen verzender welke u wenst zichtbaar te maken.
Klik vervolgens in het rechter deel van het scherm op Zichtbaar maken

 

De verzender en de bijhorende documenten zijn opnieuw beschikbaar in uw lijst van Verzenders (zolang de bewaarperiode van het document van die afzender niet wordt overschreden).
U kan desgewenst deze verzender ook opnieuw aanvaarden.

2.8. Ik gebruik Zoomit niet en toch krijg ik meldingen dat er documenten beschikbaar zijn.

Het zijn de verzenders van facturen en loonbrieven die beslissen om u documenten aan te bieden in Zoomit, ook al hebt u niets aangevraagd. Dit is louter informatief. U kan deze meldingen niet uitschakelen, dit is een standaard dienst in Internet en Mobile Banking.
Het staat u natuurlijk vrij om al dan niet in te gaan op de uitnodigingen van de verzenders om Zoomit te gebruiken of niet.
Pas nadat u de verzender hebt toegevoegd aan uw zenders in Zoomit en u uw keuze hebt bevestigd zult u effectief toegang krijgen tot uw documenten.

3. E-mail notificatie
3.1. Aanpassen e-mailadres en taal

Bij uw eerste gebruik van Zoomit krijgt u de vraag om uw e-mailadres in te geven en uw taal te kiezen voor de e-mail notificaties.

U kunt het e-mailadres en de taal steeds aanpassen:

 • Start Internet Banking en ga naar de Zoomit-sectie.
 • Kies de sectie Instellingen en dan Wijzigen
 • Pas uw e-mailadres en taal aanBevestig met Bewaren

3.2. Ik ontvang email-notificaties van een zender waar ik geen documenten van wil ontvangen in Zoomit

Indien u geen documenten meer wil ontvangen van een verzender dan moet u die verzender weigeren in Zoomit. Zie FAQ Starten en stoppen met Zoomit.

3.3. Ik heb een nieuw rekeningnummer maar ontvang nog steeds e-mail notificaties dat er documenten toekomen op het oude nummer.

Dit betekent dat de verzender nog steeds documenten verstuurt naar uw oud rekeningnummer. Neem dringend contact met de verzender en vraag hem naar uw nieuw nummer te sturen. Zie ook FAQ Bankrekening veranderen.

4. Documenten ontvangen en bekijken
4.1. Adobe Reader is vereist

 

Om een document te bekijken moeten Adobe Reader en zijn plug-ins correct geïnstalleerd zijn op uw computer. Indien dit nog niet het geval is verwijzen we u graag naar de site van Adobe.

Opgelet: PDF Complete is niet ondersteund.

Opgelet: Ook Apple Mac gebruikers moeten Adobe Reader geïnstalleerd hebben.

 

Zie ook de FAQ "Foutmeldingen en problemen".

4.2. Welk type documenten kan ik ontvangen in Zoomit?

In Zoomit kunt u documenten ontvangen die gerelateerd zijn met inkomende en uitgaande betalingen. Typische voorbeelden zijn:

Inkomende betalingen

Uitgaande betalingen

Kredietnota Factuur
Teruggave belastingen Te betalen belastingen
Schadevergoeding verzekering Verzekeringspremie
Loon  

Sommige verzenders bieden ook gedomicilieerde facturen aan in Zoomit.U hoeft dus geen betaalactie te ondernemen. Dit type document is niet aanwezig in de lijst van de "Te verwerken" documenten maar wel in de lijst met reeds "afgehandelde documenten".

Indien u een gedomicilieerde factuur niet terug vindt in Zoomit, neemt u contact op met de helpdesk van uw bank. Zij zullen u graag helpen.

4.3. Hoe weet ik dat een document beschikbaar is in Zoomit?

U ontvangt een bericht per e-mail wanneer een nieuw document beschikbaar is in de Zoomit-rubriek van uw Internet of Mobile Banking. Zorg er dus voor dat uw e-mailadres juist is ingesteld in Zoomit. Zie FAQ E-mail notificatie.

Vaak informeert ook uw Internet Banking-toepassing u dat er nieuwe documenten beschikbaar zijn of dat u actie moet ondernemen.

4.4. Document niet ontvangen of meerdere keren ontvangen

Zoomit stelt de documenten ter beschikking die door de verzender werden gestuurd. Als u een document mist of meerdere malen ontvangen hebt, neem dan contact met de verzender.

4.5. Activatiecode

In uitzonderlijke gevallen vraagt Zoomit u om een activatiecode in te geven wanneer u een verzender wenst toe te voegen. Deze activatiecode wordt door de verzender gebruikt als aanvullende identificatie van de gebruiker. Deze activatiecode is meestal terug te vinden op uw laatste document. Kunt u de code niet terugvinden neem dan contact op met de verzender.

4.6. Papieren documenten

Als u documenten in Zoomit ontvangt, krijgt u ze normaal niet meer op papier. Dit is een beslissing van de verzender. Sommigen gaan nog een tijdje door met het sturen van papieren documenten. Anderen stoppen de papieren versie zodra u de zender toevoegt in Zoomit. Voor meer informatie neemt u contact met de verzender.

5. Betalen en betaalstatus
5.1. Betalen van een factuur

U beslist steeds zelf of u een factuur betaalt, wanneer en hoe.

U kunt een factuur die u ontvangen hebt in Zoomit betalen door middel van de betaalknop in uw Internet en Mobile Banking. Het overschrijvingsformulier is reeds ingevuld.  

U kunt natuurlijk steeds kiezen om uw factuur te betalen via een andere weg zoals:

 • Manueel invoeren in Internet Banking
 • Aan het loket in uw agentschap
 • Via een bankterminal

In dat geval kunt u zelf de betaalstatus van uw factuur veranderen in Reeds betaald. Zie FAQ: Betaalstatus aanpassen.

De vervaldag van uw factuur wordt niet gewijzigd doordat u het via Zoomit ontvangt.

5.2. Betaling aanpassen

Het vooraf ingevulde overschrijvingsformulier bevat alle juiste betaalgegevens die de schuldeiser verwacht. Toch kunt u sommige velden aanpassen zoals:

 • Memodatum
 • Bedrag
 • Rekeningnummer van de opdrachtgever

Wenst u meer gegevens aan te passen maak dan een manuele overschrijving aan. Pas daarna zelf de betaalstatus van uw factuur aan in Reeds betaald.

5.3. Betaalstatus wijzigen

U kunt te allen tijde de betaalstatus van een factuur aanpassen. Dit doet u bijvoorbeeld wanneer u de betaling hebt uitgevoerd zonder gebruik te maken van de betaalknop in Internet Bankieren of wanneer u een betaling weigert.
Ga als volgt te werk:

 1. Start Internet Banking en ga naar de Zoomit-rubriek
 2. Selecteer de rubriek Documenten en dan de factuur waarvan u de betaalstatus wenst aan te passen.

 3. Klik rechts van het scherm op Wijzigen.

 4.  Klik op Reeds betaald en voeg eventueel een commentaar toe.

De status van het document is nu gewijzigd in Reeds betaald.
Opgelet:

 • Deze manuele wijziging heeft geen enkele invloed op de effectieve betaling van de factuur.
 • Deze wijziging wordt niet doorgestuurd naar de verzender.
5.4. Ik gebruik Zoomit en betaal mijn facturen op tijd. Toch meldt Zoomit dat ik nog onbetaalde facturen heb.

Dit kan in twee uitzonderlijke gevallen voorkomen:

 • Er is een probleem opgetreden bij het verwerken van de betaalstatus. Indien u de betaling terug vindt in uw rekeninginfo, kunt u de status zelf manueel aanpassen in “Reeds betaald”. Indien u de betaling niet terugvindt in uw rekeninginfo neemt u best contact met uw bank.
 • Een verzender die u nog niet hebt aanvaard in Zoomit, biedt u een te betalen document aan. Indien u de betaling al hebt uitgevoerd zonder Zoomit, mag u die melding negeren. Wij raden u aan iedere verzender te aanvaarden in Zoomit om deze verwarring te vermijden.
5.5. Ik heb een gedomicilieerde factuur ontvangen. Wat nu ?

Sommige verzenders bieden ook gedomicilieerde facturen aan in Zoomit. Een gedomicilieerde factuur heeft als status altijd Gedebiteerd door verzender. U hoeft dus geen betaalactie te ondernemen.

Indien u een gedomicilieerde factuur niet terug vindt in Zoomit, neem dan contact met de verzender.

6. Inhoud van documenten
6.1. Ik ben niet akkoord met de inhoud van het document

Zoomit stelt de documenten ter beschikking die door de verzender werden gestuurd. Zoomit beslist niet wat er gestuurd wordt noch aan wie. Ook uw bank heeft geen toegang tot de inhoud van uw documenten.
Neem contact op met de verzender van het document bij vragen over de inhoud zoals:

 • Het bedrag
 • Diensten of producten
 • Verkeerde gegevens
 • Betalingswijze
 • Adres
 • Bestemmeling
 • Promoties

U vindt uw klantennummer terug op uw factuur in Zoomit of op een papieren exemplaar.
Voor vragen over uw loonbrief neemt u contact met uw werkgever of het sociaal secretariaat.

7. Bankrekeningnummer veranderen
7.1. Bankrekening veranderen

Als u verandert van bankrekeningnummer of zelfs van bank, kunt u uw Zoomit-documenten op het nieuwe rekeningnummer laten toekomen. Informeer iedere van uw verzenders en vraag hen uw Zoomit-documenten voortaan naar het nieuwe rekeningnummer te sturen. Deze actie kunt u niet uitvoeren in Zoomit zelf. Gebruik de klassieke contactmethodes (Helpdesk, Klantendienst, …) van uw verzenders. Deze actie kan niet uitgevoerd worden door uw bank.

Opgelet: U kan documenten die u reeds ontvangen hebt in Zoomit niet overdragen naar uw nieuwe rekeningnummer. Denk er aan om de eerder ontvangen documenten te bewaren op uw computer of op een andere drager (zie FAQ 8 Documenten bewaren en archiveren). Zodra uw oude rekeningnummer afgesloten is, zijn uw documenten niet meer bereikbaar.

Opgelet: Informeer uw verzenders voordat u uw oude rekening afsluit. Anders zult u documenten blijven ontvangen op uw oud nummer terwijl u geen toegang hebt tot Zoomit via die rekening.

7.2. Documenten overdragen naar een ander rekeningnummer

U kunt documenten die u reeds ontvangen hebt in Zoomit niet overdragen naar een ander rekeningnummer. Denk er aan om de eerder ontvangen documenten te bewaren op uw computer of op een andere drager. Doe dit voor u uw oude rekening afsluit. Zie FAQ Documenten bewaren en archiveren

7.3. Mijn nieuwe bank biedt Zoomit niet aan

Indien uw nieuwe bank Zoomit niet aanbiedt, denk er dan aan om de eerder ontvangen documenten te bewaren op uw computer of op een andere drager (zie FAQ 8 Documenten bewaren en archiveren). Zodra uw rekening bij uw vorige bank afgesloten is, zijn uw documenten niet meer bereikbaar.

Informeer ook al uw verzenders en vraag hen om uw documenten voortaan opnieuw op de klassieke manier te versturen.

8. Documenten bewaren
8.1. Beschikbaarheid in Zoomit

Iedere verzender beslist hoe lang hij/zij documenten ter beschikking houdt in Zoomit. Dit kan variëren van 6 tot maximum 60 maanden. De exacte periode voor iedere verzender kunt u makkelijk zelf nagaan:

 1. Start Internet Banking en ga naar de Zoomit-rubriek.
 2. Selecteer de rubriek Verzenders de betrokken verzender
 3. Zoek de afzender en controleer de beschikbaarheid onderaanIndien u het document langer wenst te bewaren kunt u vóór het verstrijken van de vermelde periode downloaden en zelf archiveren of afdrukken.

8.2. Een document bewaren
 1. Start Internet Banking en ga naar de Zoomit-rubriek
 2. Selecteer de rubriek Documenten
 3. Selecteer links van het scherm het betrokken document
 4. Klik rechts van het scherm op Downloaden

8.3. Een document afdrukken
 1. Start Internet Banking en ga naar de Zoomit-rubriek
 2. Selecteer de rubriek Documenten
 3. Kies het document dat u wenst af te drukken
 4. Klik op Bekijken om het document te openen.

 5. Gebruik de afdrukfunctie van uw PDF-lezer.

8.4. Ben ik wettelijk verplicht om mijn documenten te bewaren?

Voor sommige documenten geldt inderdaad een verplichte bewaartermijn. Of u het document op papier dan wel elektronisch ontvangt, verandert daar niets aan. De termijn kan ook sterk verschillen afhankelijk van het type document. Kijk hiervoor naar officiële bronnen zoals de overheids site e-factuur.

9. Privacy en veiligheid
9.1. Uitgewisselde informatie in Zoomit

Zoomit werkt net zoals de post maar voert nog enkele nieuwe elementen toe om uw privacy te verhogen:

 • Uw document blijft bij de verzender, het wordt niet opgeslagen bij Zoomit of uw bank.
 • Zoomit en uw bank verwerken enkel verwijzingen (links) naar documenten.
 • Wanneer u een document wenst te bekijken, wordt het opgevraagd door uw browser, rechtstreeks bij de verzender.

Zoomit en uw bank hebben geen toegang tot uw document.

De verzender stuurt uw documenten naar uw bankrekeningnummer. Dit nummer kent hij/zij omdat u het al gebruikt hebt om vorige betalingen uit te voeren of omdat u het hebt opgegeven om betalingen te ontvangen (loon, schadevergoeding, belastingteruggave, …)

Alle betrokken partijen verbinden zich er toe om de Zoomit-gedragscode te respecteren.

9.2. Veiligheid

Zoomit is een bankdienst in uw Internet en Mobile Banking en geniet van dezelfde uiterst strenge beveiliging. Enkel wie u toegang heeft gegeven tot uw Internet en Mobile Banking kan toegang krijgen tot uw documenten.

Alle uitwisselingen tussen de verzender, Zoomit en de bank worden beschermd door de zelfde bancaire beveiliging.

9.3. Toegang tot documenten delen

Indien een verzender wordt aanvaard door de bestemmeling van de documenten, dan krijgen de mandaathouders op de betrokken rekening automatisch toegang tot deze documenten. Er is één uitzondering op deze regel als de verzender aangeeft dat hij enkel vertrouwelijke documenten verstuurt, bijvoorbeeld loonbrieven.

Degene aangeduid als bestemmeling kan deze toegangsrechten steeds aanpassen:

 1. Open uw bank applicatie en open een Zoomit document 
 2. klik op het tabblad Verzenders. 3. Kies de gewenste verzender links voor wie u de toegang wilt regelen. Rechts hebt u alle kenmerken van het document. U kunt nu de toegang regelen door op Wijzigen te klikken  Opmerking: Als er 3 personen toegang hebben tot uw rekening, dan wordt de toegang ontzegt voor al deze personen. U kunt niet 1 of 2 personen selecteren.


 4. Klik op Toegang ontzeggen

  U kunt deze toegang op om het even welk moment terug veranderen door via dezelfde operatie de optie Wijzigen te selecteren en Toegang geven te klikken.


9.4. Wij hebben een gezamenlijke rekening. Wie heeft toegang tot de documenten in Zoomit?

Alle personen die zelf een zender hebben aanvaard of die toegang hebben gekregen van iemand anders, hebben toegang tot de documenten.

9.5. Mijn naam is fout in het toegangsscherm van Zoomit.

Uw naam in Zoomit is de naam gekend bij uw bank. Is deze naam niet juist, neem dan contact op met uw bank.

10. Foutmeldingen en problemen
10.1. Ik klik in Internet Banking op het Zoomit-icoon, maar er gebeurt niets.

Mogelijkheid 1: Beveiligingsboodschap in Internet Explorer

In de gele informatiebalk van Internet Explorer verschijnt een van de volgende beveiligingsboodschappen:

·         ‘To help protect your security, Internet Explorer has restricted this file from showing active content that could access your computer. Click here for options....’ (Om de beveiliging van uw computer te verbeteren, heeft Internet Explorer dit bestand beperkt in het weergeven van actieve inhoud die mogelijk toegang verschaft tot uw computer. Klik hier voor opties). Oplossing: Klik tijdens uw internetsessie op de gele informatiebalk van Internet Explorer en selecteer Allow Blocked Content (Geblokkeerde inhoud toestaan).

·         ‘To help protect your security, Internet Explorer blocked this site from downloading files to your computer. Click here for options...’. Het downloaden van bestanden van deze website is ter beveiliging van deze computer door Internet Explorer geblokkeerd. Klik hier voor extra opties...’ Oplossing: Klik tijdens uw internetsessie op de gele informatiebalk van Internet Explorer en selecteer Download File (Bestand downloaden).

 

Mogelijkheid 2: Er is een pop-up blocker actief

In de informatiebalk van uw browser krijgt u een waarschuwing dat er een pop-up geblokkeerd is:

·         In Internet Explorer: ‘Pop-up blocked. To see this pop-up or additional pop-ups click here...’

·         In Firefox: ‘Firefox prevented this site from opening a pop-up window. Click here for options...’

U gebruikt blijkbaar een pop-up blocker.

In browsers zoals Mozilla Firefox, Safari of Internet Explorer zit standaard een pop-up blocker in het programma ingebouwd.

Oplossing: Klik op de informatiebalk om de opties voor het toelaten van pop-ups in te stellen.

 

Toelichting voor het uitschakelen van de pop-up blocker, per browser

Internet Explorer

 1. Open Internet Explorer.
 2. Klik op Extra, op Pop-upblokkering en vervolgens op Pop-upblokkering uitschakelen.

Safari

 1. Open Safari.
 2. Vink in het menu van Safari het vakje Pop-ups blokkeren uit.

Mozilla – Firefox

 1. Open Mozilla.
 2. Klik, zodra het venster geopend is, op Extra Optie - tab Inhoud, en vink het vakje Pop-ups blokkeren uit.
 3. Klik op OK en sluit het venster.

Chrome

De procedure is beschikbaar op de Help-pagina van Google

 

Mogelijkheid 3: JavaScript activeren in Mozilla/Firefox

Als u met de internetbrowser Mozilla/Firefox werkt, moet de optie Enable JavaScript (JavaScript inschakelen) geactiveerd zijn.

Oplossing: Ga naar Extra - Opties - Inhoud en selecteer Enable JavaScript (JavaScript inschakelen).

10.2. “In Microsoft Internet Explorer is een fout opgetreden en het programma moet worden afgesloten”

 

Probeer om Internet Explorer opnieuw in te stellen. Wanneer u de parameters van Internet Explorer opnieuw instelt, worden alle invoegtoepassingen en aanpassingen verwijderd. Het komt er op neer dat u met een nieuwe versie van Internet Explorer start.

http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Reset-Internet-Explorer-settings

Bekijk voor u Internet Explorer opnieuw instelt het overzicht met de parameters die door deze wijziging worden beïnvloed.

10.3. “U hebt geen toegang tot deze verzender .....”

U hebt geen toegang tot deze verzender om één van volgende redenen: ofwel zijn de documenten vertrouwelijk, of de ontvanger heeft u toegang geweigerd of de verzender heeft u onlangs een document gestuurd naar een nieuwe rekening.

Neem contact op met de geadresseerde van het document en vraag hem om u toegang te geven tot zijn documenten

10.4. Een wit of grijs scherm bij het openen van een document

Om een document te bekijken moeten Adobe Reader en zijn plug-ins correct zijn geïnstalleerd op uw computer.

Opgelet: PDF Complete of PDF Architect worden niet ondersteund.

Ga na dat Acrobat Reader en de nodige plug-ins zijn geïnstalleerd.

Internet Explorer: http://helpx.adobe.com/nl/acrobat/kb/quick-fix-view-pdfs-web.html

Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/pdf-bestanden-bekijken-firefox-zonder-downloaden

Opgelet: Ook Apple Mac gebruikers moeten Adobe Reader geïnstalleerd hebben.

10.5. Document downloaden lukt niet in Internet Explorer 11

Om opnieuw documenten te kunnen downloaden, dient u https://www.partner-dsp.com toe te voegen aan uw vertrouwde websites in uw browserinstellingen.

 1. Open Internet Explorer en klik op het tandwieltje rechtsbovenaan
 2. Klik vervolgens op "Internet Opties"

 3. Open het tabblad "Beveiliging"
 4. Klik op "Vertrouwde websites" en vervolgens op "Websites"
 5. Voeg https://www.partner-dsp.com toe en vink het vakje "Serververificatie..." uit.

 6. Herstart Internet Explorer en probeer nogmaals uw document te downloaden.
10.6. Technische eisen voor het gebruik van Zoomit

Zoomit maakt deel uit van uw Internet en Mobile Banking. De eisen met betrekking tot het besturingssysteem en uw internetbrowser zijn dezelfde als deze die van toepassing zijn voor uw Internet en Mobile Banking en worden door uw bank bepaald.

Om een document te bekijken moeten Adobe Reader en zijn plug-ins correct geïnstalleerd zijn op uw computer. Indien dit nog niet het geval is verwijzen we u graag naarhttp://get.adobe.com/reader/.

Opgelet: PDF Complete of PDF Architect worden niet ondersteund.

Opgelet: Ook Apple Mac gebruikers moeten Adobe Reader geïnstalleerd hebben.

Zie ook de FAQ "Foutmeldingen en problemen".

11. Zoomit en Tax-on-Web
11.1. Waarom Zoomit activeren in Tax-on-Web?

Selecteer de Zoomit-optie bij het invullen van uw belastingaangifte op Tax-on-Web:

 • uw aanslagbiljet is dan rechtstreeks beschikbaar in uw persoonlijke en beveiligde Internet Banking toepassing.
 • u krijgt een verwittiging per e-mail wanneer uw aanslagbiljet beschikbaar is in Zoomit.
 • als u extra moet betalen, dan wordt alle informatie automatisch ingevuld op het overschrijvingsformulier. Minder werk voor u. Veilig, handig en minder kans op fouten.
 • ook het milieu vaart er wel bij.
11.2. Hoe Zoomit activeren in Tax-on-Web?

1. U hebt Zoomit nog niet geactiveerd in Tax-on-Web

Op het einde van uw belastingaangifte moet u Zoomit aanvinken (Ik wens mijn aanslagbiljet in de personenbelasting voortaan te ontvangen in mijn internetbankieren via Zoomit). Daarna krijgt u geen papieren aanslagbiljet meer, maar zal u het terugvinden in uw Internet Banking. U krijgt een verwitting per e-mail van FOD Financiën wanneer uw aanslagbiljet klaarstaat in Zoomit op het e-mailadres dat u ingeeft.

 

2. U hebt Zoomit vroeger al geactiveerd in Tax-on-Web

Als u Zoomit vroeger al geactiveerd hebt in Tax-on-web dan hoeft u dat niet opnieuw te doen. U krijgt dan op het einde van uw aangifte volgend scherm te zien:

U krijgt een verwitting per e-mail van FOD Financiën en van Zoomit dat uw aanslagbiljet is aangekomen in Zoomit op het e-mailadres dat u opgegeven hebt in Tax-on-Web.

3. U kunt Zoomit niet activeren in Tax-on-Web

In sommige gevallen kunt u Zoomit niet activeren in uw Tax-on-Web. Dan krijgt u volgend scherm te zien:

 

Reden:

 1. Uw bank ondersteunt Zoomit nog niet. De meeste Belgische banken ondersteunen Zoomit. Neem inlichtingen bij uw bank of ze Zoomit-ondersteuning voorzien in de toekomst.
 2. Uw bankrekening is niet bekend bij de administratie. Vermeld uw rekening in het desbetreffende vak.

Belangrijke opmerking: Als u uw bankrekeningnummer wijzigt in Tax-on-Web of via MyMinFin dan moet u Zoomit opnieuw activeren. Een wijziging van uw bankrekeningnummer wordt gezien als u uitschrijven voor de Zoomit-dienst.

MyMinFin
Bij het opstarten van Tax-on-web wordt u automatisch doorverwezen naar www.myminfin.be. Myminfin voorziet ook de mogelijkheid om Zoomit aan te vinken. Daartoe dient u zich aan te melden bij myminfin, en vervolgens te klikken op "Mijn profiel" (rechtsboven op de pagina, onder de vorm van een klein figuurtje, een soort poppetje dat vanaf het middel is afgebeeld).
Wanneer de rekening wordt ingegeven van een bank die de Zoomit-dienst aanbiedt, verschijnt een melding waarin u het gebruik van Zoomit kan aanvinken of uitvinken.

Meer informatie over Zoomit en Tax-on-Web vindt u ook op de website van FOD Financiën.

 

 

11.3. Hoe krijg ik een verwittiging dat mijn aanslagbiljet er is in Zoomit?

 • U ontvangt een e-mail van FOD Financiën om te melden dat uw aanslagbiljet beschikbaar is in Zoomit op het e-mailadres dat u opgegeven hebt in Tax-on-Web.

 • Gebruikt u Zoomit ook al voor andere verzenders dan Tax-on-Web? Dan krijgt u ook een e-mail van Zoomit om u te verwittigen dat uw aanslagbiljet beschikbaar is in Zoomit op het e-mailadres dat u in de Zoomit-dienst ingegeven hebt.

 

Meer informatie over Zoomit en Tax-on-Web vindt u ook op de website van FOD Financiën.

 

11.4. Waar vind ik mijn aanslagbiljet terug in Zoomit?

Als u uw afrekening niet meteen in Zoomit terugvindt, kijk dan in uw Internet Banking of Mobile Banking in de Zoomit-rubriek bij:

 • 'Te behandelen documenten', 'Acties' als u moeten bijbetalen aan de fiscus.
 • 'Behandelde documenten', 'Historiek facturen', 'Overzicht Betalen - Meer - Elektronische documenten' als u terugkrijgt van de fiscus.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van bankschermen waar u het aanslagbiljet in terugvindt.

Meer informatie over Zoomit en Tax-on-Web vindt u ook op de website van FOD Financiën.

11.5. Hoe uitschrijven voor Zoomit en Tax-on-Web?
12. Contact
12.1. Wat doet Zoomit?

Zoomit is een gratis dienst in de Internet en Mobile applicatie van uw bank en stelt de documenten ter beschikking die door uw verzender worden doorgestuurd. Zoomit heeft geen toegang tot deze documenten en beslist niet wat er gestuurd wordt noch aan wie.

Daarom is het aangewezen om bij eventuele vragen contact op te nemen met uw bank of de verzender van uw documenten. Zij beschikken over de nodige informatie om u verder te helpen.

Zie FAQ 12.2: Contacteer de verzender indien ...
Zie FAQ 12.3: Contacteer de bank indien ...

12.2. Contacteer de verzender indien...

Neem contact op met de verzender van het document als:

 • u vragen hebt over de inhoud (bv. bedrag, diensten/producten, betalingswijze, verkeerde gegevens, adres, bestemmeling, promoties,...)
 • u een document niet ontvangen hebt
 • u eenzelfde document meerdere malen ontvangen hebt
 • u plots terug papieren documenten ontvangt
 • u vragen hebt over een uitgevoerde betaling (betaald, niet betaald, rappel,...)

Zorg dat u volgende informatie bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met een verzender:

 • Uw klantennummer. Dit vindt u terug in de grijze zone bovenaan uw scherm wanneer u een document bekijkt of op de papieren versie van dit document.
 • Het bankrekeningnummer waarnaar het document wordt gestuurd.
 • De naam van de bestemmeling op het document.
 • De datum of het nummer van het document.

U vindt de contactgegevens van de verzender in het bovenste gedeelte van het Zoomit-scherm (grijs gedeelte) wanneer u het document geopend hebt.

Zie FAQ 12.3: Contacteer uw bank indien

12.3. Contacteer uw bank indien...

Hoewel uw bank geen toegang heeft tot de documenten, kan u er wel terecht indien u uw betaling niet terugvindt in uw rekeninginfo of als u vragen hebt over de Zoomit-functionaliteit in Internet en Mobile Banking.

Zorg dat u volgende informatie bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met uw bank:

 • Het 'bankrekeningnummer' waarnaar het document wordt gestuurd.
 • De 'naam van de bestemmeling' op het document.
 • De 'verzender' en de 'datum' of 'nummer' van het document.
12.4. Feedback en suggesties

Hebt u een goede of minder goede ervaring met Zoomit die u met ons wenst te delen?
Feedback en suggesties zijn steeds welkom via deze kanalen: